MV-Jatkotakuu: tarjoamme ylimääräisen takuuvuoden uudelle kylmälaitteistollenne!

Olette panostaneet uusiin laitteisiin ja haluatte tehdä hyviä valintoja myös jatkossa.

Uudetkin laitteet tarvitsevat lakisääteisiä vuototarkastuksia ja suunnitelmallista huoltoa. Olette tietoisia siitä, että laitteenne olemassa oleva 2 vuoden laitetakuu vaatii, että laite on huollettu asianmukaisesti. Kylmälaitteen omistajana teillä on myös lakisääteisiä velvoitteita; kun kylmälaite sisältää yli 5 CO2-ekvivalenttitonnia kylmäainetta, tulee kylmäalan pätevyysrekisteriin kuuluvan kylmäasentajan tehdä siihen vuosittain lakisääteinen vuototarkastus.

MV-Jäähdytyksen vuosihuollot

Asiantuntijatalomme tekemät vuosihuollot takaavat sen, että laitteillanne on aina pitkät elinkaaret, niiden toimintavarmuus säilyy ja ne toimivat aina mahdollisimman energiatehokkaasti. Myös kylmälaitteen omistajan lakisääteiset velvoitteet kuuluvat aina vuosihuolto-ohjelmaamme. Huollot laskutetaan pääsääntöisesti työn suorittamisen jälkeen.

MV-Jatkotakuu

MV-Jäähdytyksen periksiantamaton joukkue on sitoutunut tekemään asiakkaidensa elämästä mahdollisimman mutkatonta ja turvallista. Siksi tarjoamme uuden laitteiston omistajan etuna teille 12 ylimääräistä takuukuukautta laitteistollenne. Laitteistoon kuuluvan 2 vuoden takuuajan päälle saatte siis 1 ylimääräisen vuoden jatkotakuuta!

MV-Jatkotakuun käyttöönotto

MV-Jatkotakuu koskee ainoastaan MV-Jäähdytys Oy:n asentamaa kylmälaitteistoa. Jatkotakuu koskee kylmäjärjestelmää ja sen omaa automatikka-/sähköjärjestelmää eikä kylmälaitteiston ulkopuolisia, kolmannen osapuolen toimittamia komponentteja, kuten elementtihuoneiden osia tai kalusteita.

Saatte jatkotakuun käyttöönne, kun teette MV-Jäähdytyksen kanssa 3 vuoden määräaikaisen huoltosopimuksen. Takuuaika alkaa laitteen käynnistyspäivästä. Takuuehtoina noudatamme Suomen kylmäliikkeiden liitto ry:n (HUOLTOKYLA21) takuuehtoja.

Mutkaton huoltokumppani koko laitteen elinkaaren ajan

Takuuajan päätyttyä huoltosopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Olemme niin varmoja, että olette tyytyväisiä laitteenne kunnossapitoon ja ulkoistamiinne lakisääteisiin toimenpiteisiin, että tarjoamme huoltosopimuksellenne yhtä huolettoman irtisanomisajan (1kk). MV-Jäähdytyksellä laitteenne ovat aina luotettavissa ja asiantuntevissa käsissä.

Pyydä meiltä räätälöity tarjous!

myynti@mv-jaahdytys.fi
020 786 1900