Tietosuojaseloste

Näin keräämme ja pidämme huolta henkilötiedoistasi.
Haluamme varmistaa, että tietojesi käsittely on läpinäkyvää ja sinun hallittavissasi.

Henkilötietojen käsittely

Tässä MV-Jäähdytys Oy:n selosteessa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja suojaamme henkilötietojasi. Kerromme myös oikeuksistasi tietojen tarkastamisen, päivittämisen ja poistamisen suhteen sekä siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä.

Tämä seloste koskee kaikkia sinua koskevia henkilötietoja, joita käsittelemme, kun suunnittelet palvelun tilaamista, olet kanssamme asiakas- tai kumppanuussuhteessa, kun vierailet verkkopalveluissamme tai asioit muuten kanssamme. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Alta löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä eri otsikoiden alta. 


Tietoa meistä

GDPR | Laatimispäivä: 25.03.2021

Henkilötietojen huolellinen ja vastuullinen käsittely on MV-Jäähdytys Oy:ssä tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot voivat olla mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan ja jälkimarkkinointiviestinnän tekemiseen.

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Evästeitä voidaan käyttää myös mm. kävijämäärien mittaamiseen verkkopalveluissa, muokkaamaan sisältöjä palvelun käytön ja aiempien vierailujen perusteella tai markkinointitarkoituksiin kuten jälkimarkkinointiin sekä mainosten personointiin ja kohdentamiseen. Näissä tapauksissa evästeiden avulla saatetaan kerätä henkilötietojasi. Käyttämiämme toiminnallisia evästetetyyppejä ovat Google Tag Manager ja Facebook Pixel. Suoristuskykyä mittaavista evästeistä käytämme Google Analyticsiä. Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemustasi sekä tehdä palveluistamme soveltuvampia sinulle. Siksi saatamme tarjota segmentointiin perustuvia personoituja palveluita ja muuta sisältöä yksittäisen ostotapahtuman perusteella, kuten esimerkiksi laitetyyppiisi liittyviä tarjouksia tai lisäpalveluita.

Saatamme muuttaa tai päivittää tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika ajoin. Muutokset tulevat reaaliajassa näkyviin tähän julkiseen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen. Pyydämme huomioimaan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

1. Rekisterinpitäjä

MV-Jäähdytys Oy
Y-tunnus: 2487661-3
Osoite: Åbyntie 1, 01730 Vantaa
Puhelin: 020 786 1900
Sähköposti: info@mv-jaahdytys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava

Ilpo Mäkelä
Jasperinkuja 2, 33960 Pirkkala
Puhelin: 020 786 1900
Sähköposti: ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi


3. Rekisterin nimi

MV-Jäähdytys Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakastiedot ja kumppanien tiedot

4. Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään MV-Jäähdytys Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. MV-Jäähdytys Oy tarjoaa muun muassa jäähdytys-, lämmitys ja ammattikeittiölaitteiden huolto-, korjaus-, asennus- ja asiantuntijapalveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

MV-Jäähdytys Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakkaan ja MV-Jäähdytys Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tutkimustoimintaan, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. MV-Jäähdytys Oy käyttää henkilötietoja myös etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin. Asiakkaalla/palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa kohdassa 13 nimetyin tavoin.

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.

Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
markkinointiluvat, yrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Tietoa kertyy myös asiakassuhteen hoidosta puhelimitse ja sähköpostitse.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. Henkilötietoja voidaan myös tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa ostaa kolmansilta osapuolilta myynti- ja markkinointityössä hyödynnettäväksi.

Sivujen kautta täytetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja minimissään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyydetyn palvelun. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja maksuhäiriörekistereistä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Digitaalisissa rajapinnoissamme kuten verkkosivuillamme kerätään palvelun käyttöä koskevia tietoja ja tiettyjä tietoja käyttäjien laitteista ja yhteyksistä, kuten esimerkiksi IP-osoite.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa MV-Jäähdytys Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Emme jaa muuta kuin asiakasviestintään tarvittavavia suppeita henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi kun vilpittömin mielin uskomme, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, asiakkaan turvallisuuden tai muiden oikeuksien suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi. Emme koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkuuksiin liittyviä laajoja henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa tai vahvasti perustelua syytä. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai tietosuoja-asetuksen tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Suostumukseen perustuvassa suoramarkkinoinnissa tai evästekäytäntöihin perustuvassa mainonnassa ja sen kohdentamisessa sen sijaan käytetään ulkopuolisia kumppaneita, joita hallinnoidaan Yhdysvalloista. EU-alueen ulkopuolelle luovutetut henkilötiedot sisältävät henkilötiedot koostuvat laajimmillaan henkilön nimestä ja sähköpostiosoitteesta. EU:n ulkopuolelle luovutetut tiedot ovat aina suppeita ja perustuvat aina asiakkaan erilliseen suostumukseen. Myös tässä yhteydessä olemme varmistaneet parhaan kykymme mukaan yhteistyökumppanimme omien tietosuojakäytänteiden luotettavuuden ja yhteensopivuuden Suomessa pätevien lakien ja henkilötietojen omistajan oikeuksien kanssa. Esimerkiksi rekisteröidyn poistuminen uutiskirjeiden postituslistalta on tehty nopeaksi ja helpoksi. Rekisteröity voi klikata uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai olla suoraan yhteydessä rekisterinpitäjään.

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics -työkalua, joka on Google Inc. -yrityksen verkkoanalyysityökalu. Google Analyticsin keräämät, verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Verkkosivustolla käytössä olevan IP-osoitteen anonymisoinnin vuoksi Google typistää IP-osoitteet EU:n jäsenvaltioissa ja muissa maissa, joita koskee sopimus Euroopan talousalueesta. Täysi IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin vain poikkeustapauksessa. Tuolloin IP-osoite typistetään vasta Yhdysvalloissa. Käyttäjän selaimen antamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muuhun Googlen keräämään tietoon.

Henkilötietoja voidaan siten näissä tilanteissa, kun esimerkiksi teemme yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa, siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole Suomea vastaavaa tietosuojalainsäädäntöä. Näissä tapauksissa suojaamme tietoja muilla tavoin tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kun siirrämme tietoja ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että kaikki tietoihin käsiksi pääsevät tahot ovat ryhtyneet asianmukaisiin turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteisiin, sillä haluamme olla varmoja, että henkilötietosi pysyvät turvassa tämän käytännön mukaisesti. Saat tarvittaessa lisätietoja ja tiedot käyttämistämme soveltuvista varotoimista ottamalla meihin yhteyttä osion 13 yhteystietojen mukaan.

Tietojesi suojaaminen

Saat meiltä aina vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus tietojen poistamisesta). Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme päätöksen syyt. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen on maksutonta kerran vuodessa (12 kk). Lisäpyynnöistä saatamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat, kohtuuttoman laajat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suhtaudumme turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti. Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi. Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme sinulle asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme asiakkaan tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Kun laki, meidän oikeutemme ja velvollisuutemme tai asiakkaan oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun asiakas esim. pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ajan ennen kuin ne tuhotaan. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistopyynnöt osoitetaan kirjeellä osoitteeseen MV-Jäähdytys Oy, Åbyntie 1, 01730 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen info@mv-jaahdytys.fi.

Oikeutesi

11. Rekisteröidyn oikeus siirtää tai tarkistaa tietonsa

Asiakkaalla on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Henkilötiedot toimitetaan asiakkaan pyynnöstä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä teknisessä tallennusmuodossa, jolloin asiakaan on halutessaan mahdollista siirtää tietonsa helposti ja itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti, paitsi silloin kun meillä on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja asiakkaalle tai mikäli tietojen antaminen loukkaisi vakavasti asiakkaan tai muiden oikeuksia. Tietojen tarkastaminen tai siirtäminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan kirjeellä osoitteeseen MV-Jäähdytys Oy, Åbyntie 1, 01730 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen info@mv-jaahdytys.fi.

12. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, päivittää, muuttaa tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muokkaamiseksi tai poistamiseksi. Pyynnöt osoitetaan kirjeellä osoitteeseen MV-Jäähdytys Oy, Åbyntie 1, 01730 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen info@mv-jaahdytys.fi.  Henkilötietoja voidaan myös rekisterinpitäjän toimesta poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Henkilötietojen poistaminen tehdään ilman aiheetonta viivästystä, ellei meillä ole laillista perustetta jatkaa tietojen käsittelyä, esimerkiksi pyydettyjen palvelujen toimittamiseksi, tai ellei meillä ole lakisääteistä velvoitetta tai perusteltua lainmukaista syytä säilyttää henkilötietoja.

Palvelumme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille. Jos havaitset, että alaikäinen lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Tietyt tiedot ovat olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen asiakas ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja. Tietojen käsittelykielto voi siten myös johtaa asiakassuhteen päättämiseen, mikäli laki velvoittaa sellaisen henkilötiedon rekisteröimisen, jonka käsittelyn asiakas kieltää.

Asiakkaalla oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tietojen oikaisua tai poistamista on pyydetty ja pyyntö odottaa vielä ratkaisua, tai joissa henkilötietojen käsittelyä on vastustettu ja käsittelyperusteen selvittely odottaa ratkaisua.

Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, mihin lukeutuu myös suoramarkkinointia varten suoritettava profilointi. Voit lopettaa suoramarkkinointiviestien tilauksen ”lopeta tilaus” -linkistä tai muulla suoramarkkinointiviestissä kuvatulla tavalla. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjaus- tai poistopyynnöt osoitetaan kirjeellä osoitteeseen MV-Jäähdytys Oy, Åbyntie 1, 01730 Vantaa tai sähköpostilla osoitteeseen info@mv-jaahdytys.fi


Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen. Tietosuojavaltuutettu on suomalainen viranomainen. Sen verkkosivulta löydät tietoa oikeuksistasi ja myös lisätietoa siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi.

Kysy lisää

Jos tarvitset apua tai lisätietoa henkilötietojesi käsittelyyn, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä soittamalla asiakaspalveluumme 020 786 1900 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@mv-jaahdytys.fi.