Vastuullisuus – MV-Jäähdytys

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet pitämään hyvää huolta työntekijöistämme, asiakkaidemme laitteiden
energiatehokkuudesta sekä laitekannan pitkästä käyttöiästä.

Vastuu henkilöstöstä

Vastuu hyvästä elämästä 

MV:llä tavoitellaan jatkuvasti yhä parempaa työviihtyvyyttä, johon kuuluu tasavertaisuusperiaate mm. palkkausmallien ja keskinäisen kunnioituksen suhteen, huumorin, toimenkuvien ja urapolkujen monimuotoisuus sekä perheyhtiöntaustasta kumpuava yhteisöllisyys.

Aktiiviset työntekijämme nauttivat yhteistuumin järjestetyistä joukkuepelilajeista sekä Eazybreakin liikunta- ja hierontaedusta. Henkilöstömme pysyvyys todella korkealla tasolla ja vuositason vaihtuvuus onkin vain 4%. Alakohtaisessa vertailussa se on poikkeuksellisen pientä. Viihtyisän työilmapiirin ja työsuhde-etujen lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme myös alan moderneimmat työkalut sekä asiantuntijoidemme jatkuvan teknisen tuen.

Vastuu turvallisuudesta

Olemme turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valtuuttama kylmälaitehuoltoliike. Jokaisessa toimipistekaupungissamme on oma vastuuhenkilönsä, joka vastaa ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisesta. Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista ja ammattitaitoa suunnitelmallisella kouluttamisella.

Kaikki ammattikeittiöiden sekä kylmäteknologian huoltoasentajamme perehdytetään turvallisen työn tekemiseen. Työtapaturmataajuutemme on alakohtaisessa vertailussa hyvin matala. Jokaiselta kenttätyöntekijältämme löytyy vähintään työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus, tulityö- sekä hätäensiapukortti. Korttivalikoimaa täydennetään työtehtävien mukaan mm. hygieniapasseilla, nostimenkäyttökoulutuksilla ja valttikorteilla.

Vastuu ympäristöstä

Vastuu energiatehokkuudesta

Laite on kaikkien ympäristöystävällisin silloin, kun se toimii. Huoltoihin painottuva liiketoimintamme tähtää siihen, että jokaisen laitteen elinkaari on pitkä ja laitteet säilyttävät energiatehokkuutensa ympäri vuoden. Huoltosopimuksiemme piiriin kuuluu yli 40 000 jäähdytysteknologia- ja ammattikeittiölaitetta. Olemme sitoutuneet pitämään huolta näiden laitteiden hyvästä kunnosta ja energiatehokkuudesta.

50-vuotisen historiamme aikana kartutettu tekninen osaamisemme, Suomen kattavin materiaalipankkimme sekä laaja yhteistyöverkostomme mahdollista sen, että jokainen laite huolletaan juuri sille tarkoitetulla tavalla – laitteen elinkaari ja olosuhdetekijät huomioiden. Meillä on oma hankintaosastomme, joka ylläpitää valtavaa varaosavalikoimaa ja tilaa monimuotoisen alan kaikkein erikoisimmatkin komponentin omia kanaviaan hyödyntäen.

Vastuu arjen valinnoista

Suoritamme vuositasolla yli 37 000 työtehtävää eri puolilla Suomea sijaitsevissa kohteissamme. Tämä vaatii korostetusti kokoluokkamme yrityksessä tietoisia arjen valintoja. Analysoimme esimerkiksi kaiken meille palautuneen kylmäaineen. Olemme Suomen ainoita toimijoita, jotka siihen asiantuntemuksensa ja kalustonsa puolesta kykenevät. Analyysin perusteella kylmäaine uudelleen käytetään, puhdistetaan tai toimitetaan kumppanillemme hävitettäväksi. Suurin osa kylmäaineesta voidaan vielä puhdistaa ja me teemme sen aina, kun mahdollista. Huolehdimme myös markkinoilta poistuvista laitteista asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Ajamme kohteisiin pienipäästöisillä autoilla ja käytämme keittiöissä elintarvikehyväksyttyjä kemikaaleja.

Ennakoimme myös tulevaa. Huolehdimme lakisääteisistä vuototarkastuksista asiakkaidemme puolesta ja asiantuntijamme suosittelevat asiakkaalle aina soveltuvinta kylmäainetta. Laajennamme jatkuvasti osaamistamme halogeenittomien eli luonnollisten kylmäaineiden parissa. Huoltamiemme laitteiden rekisterissä on jo nyt reilusti yli 500 laitetta, joissa käytetään ainoastaan luonnollisia kylmäaineita.

Vastuu yhteiskunnasta

Vastuu suomalaisesta osaamisesta

50-vuotisen historiamme aikana olemme aina säilyttäneet henkilöstömme työpaikat. Myös vaikeissa markkinatilanteissa olemme palkanneet rohkeasti lisää työvoimaa. Pidämme ammattilaisiamme suuressa arvossa ja koulutamme oman koulutusohjelmamme kautta jatkuvasti lisää tekijöitä kasvavaan joukkueeseemme. Oma oppisopimuspohjainen kylmäalan koulutusohjelmamme on alalla yleisesti ja Suomen tasolla poikkeuksellinen. Työttömistä työnhakijoista koulutetaan teoriaa ja käytännön työtä yhdistävässä koulutuksessa oman alansa parhaimmistoa. Näin varmistutaan siitä, että uudella työntekijällä on kaikki edellytykset menestyä itsenäisessä työssä pian valmistumisen jälkeen.

Vastuu apua tarvitsevista

Tuemme tasaisin väliajoin hyväntekeväisyyskohteita sekä yhteisöjä, joille apu on korvaamattoman tärkeää. Vuoden 2023 tukikohteeksi valitsimme henkilöstömme ehdotusten perusteella Pelastakaa Lapset. Pelastakaa Lapset ry:n kampanjan lahjoitukset ohjataan kotimaan vähävaraisten perheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi.

Henkilöstömme valitsi myös vuoden 2022 päätukikohteet. Tuimme Unicefin kautta Ukrainan sodan jalkoihin joutuneita lapsia ja heidän perheitään. Toinen vuoden 2022 päätukikohteistamme on Ice Hearts Ry, joka ennalta ehkäisee suomalaisten nuorten syrjäytymistä joukkueurheilun avulla.

Vuoden 2021 tukikohteiksi valitsimme henkilöstömme ehdotusten perusteella Suomen Veteraanit sekä Tukikummit. Veteraanivastuu ry tukee sotaveteraaneja, sotiemme naisia ja sotaleskiä mm. yksinäisyyden torjumisessa, lääkekuluissa ja arkiasioinnissa. Tukikummit-säätiö tukee perheen taloudellisen tilanteen vuoksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mm. harrastus- ja oppimateriaalikuluissa avustamalla.

Lisätietoa

Kuinka laitteen energiatehokkuudesta varmistutaan?
Huoltoasentajamme varmistaa, että laite toimii kuten se on suunniteltu toimivan. Käytännössä siis energian siirtämiselle luodaan optimaaliset olosuhteet mm. seuraavilla toimenpiteillä: kylmäainevuototarkastuksia tehdään säännöllisesti, öljyn ja kylmäaineen laatu tarkistetaan, kompressorien käyntiajot tarkistetaan, kylmäaineen kiertoon liittyvät toiminnot varmistetaan oikeiksi ja säädetään tarvittaessa kohdalleen, lämmönsiirtimet sijoitetaan oikeille paikoilleen, puhtaanapitosyistä lämmönsiirtopinnoille asetetaan suodattimia ja lauhduttimia sekä lämmönsiirtimiä pestään, lämmönsiirtimen paikka valitaan harkitusti ja lähellä oleva katto voidaan esimerkiksi maalataan valkoiseksi lämpötilan kontrolloimiseksi .

Mitä kylmäaineita käytätte?
Huollamme kaikki jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput laitemerkkiin katsomatta. Huoltomme piiriin kuuluvat HCF-aineiden lisäksi HC-aineet (eli hiilivedyt) sekä hiilidioksidi.

Millä perusteella kylmäaine valintaan?
Pidämme asiakkaidemme puolesta huolen siitä, saako valittua kylmäainetta käyttää jatkossa, ja onko sitä ylipäätään saatavilla. Jo laitoksen tai projektin suunnitteluvaiheessa valitaan asiakkaalle paras mahdollinen vaihtoehto. Valittu kylmäaine on sellainen, joka sopii asiakkaan tarpeeseen ja samalla sillä on mahdollisimman matala GWP-arvo eli ympäristörasitusarvo.

Mitä käytöstä poistetuille laitteille?
Kierrätämme kaiken, minkä voimme. Käytöstä poistetut kunnostuskelpoiset laitteet korjataan ja uudelleen käytetään. Kierrosta poistetuvat laitteet puretaan osiin. Kylmäaine otetaan talteen, analysoidaan ja uudelleen käytetään joko sellaisenaan tai puhdistuksen jälkeen toisessa laitteessa, jos mahdollista. Ominaisuuksiltaan muuttunut kylmäaine toimitetaan kumppanillemme Fortumille kierrätettäväksi. Öljy kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti. Laitteen kuoriosa menee romumetalliin, mutta sähkö- ja elektroniikkaromu, rosteri, alumiini, kupari, paristot ja akut, pahvi, puu ja energiajäte lajitellaan.

Millä koulutustaustalla teille pääsee töihin?
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo luvanvaraista toimintaamme ja kylmäalan töitä tehdäkseen tulee vähintään olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Kylmäalan itsenäisissä töissä vaaditaan talotekniikan perustutkinto ja siitä suuntautumislinjana kylmäasentaja. Ammattikeittiöpuolella tarvitaan sähkö- tai automaatioasentajan perustutkinto.

Suomen suurin huoltoyhtiö

Ota yhteyttä!

Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.