Mihin nopeutemme perustuu?

Nopeuden periaate ohjaa päätöksiä kaikilla tekemisen tasoilla

Ripeä vasteaika ei jää ainoastaan siihen, miten nopeasti työt aloitetaan asiakkaan soittaman tilauksen jälkeen. Todellinen nopeus kattaa kaiken asiakaspalvelukanavien läpimenoajasta työnjohtajien ongelmanratkaisutaitoihin, varaosien toimitusketjuun sekä projektityön tarjouslaskennan toimitusaikaan saakka.

Oleellinen osa tässä ketjussa on osto- ja logistiikkaorganisaatiomme, jota johtavat osaavat alan ammattilaiset. Tiimissä on valtakunnallisesti toimivia ostajia ja varastovastaavia. Heidän vastuulleen kuuluvat kaikki laite- ja varaosahankinnat oli kyse sitten ammattikeittiölaitteista, kylmä- ja pakkastiloista, jäähdytyslaitteistoista tai lämpöpumpuista.

Toni Julin, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan jäähdytyshankinnoista vastaava ostaja on vahvistanut MV:n joukkuetta jo 1,5 vuoden ajan. Tonin työ vapauttaa aikaa työnjohdolle ja asentajille ja samalla hankinta on perusteellisempaa. ”Ehditään selvittämään tuotteiden saatavuuksia monesta eri paikasta ja aikataulun salliessa voidaan perustellusti valita asiakkaalle kaikkein optimaalisin vaihtoehto”, Toni kertoo. MV-Jäähdytyksen neljä logistiikkakeskusta kattavat maapinta-alaa usean tuhannen neliömetrin verran ja varastoista löytyykin Tonin mukaan ”kaikkea A:sta Ö:hön”.

Hyllyissä valtava valikoima eri valmistajien varaosia

Jokaisesta MV:n neljästä logistiikkakeskuksesta löytyy valmiita laitteita, laitteiden lisävarusteita ja varaosia, sähkö- ja lvi-tarvikkeita asennustöitä varten, komponentteja, työkaluja ja työmaan raakamateriaaleja kuten kylmäaineita, kupariputkia ja sähkökaapeleita. Varastoissa pidetään kymmeniltä eri kylmäpuolen valmistajalta varaosakomponentteja. Tähän kun lisätään tärkeimpien ammattikeittiölaitteiden varaosat, on monimerkkihuollon varaosakattavuus ensiluokkaisella tasolla.

Asentajien autoista löytyy yleisimmin huoltotyössä tarvittavia varaosia, kylmäjärjestelmän peruskomponentteja ja -tarvikkeita, kylmäaineita, kupariputkia ja niiden liitososia, sähkötarvikkeita ja -laitteita kuten puhallinmoottoreita ja säätimiä, kontaktoreita, pääkomponentteja eli releitä, venttiileitä, kuivaimia sekä muita kuluvia osia, joita kylmäpiirissä tai sähköjärjestelmässä voidaan tarvita. Autojen sisällöt vaihtelevat ainoastaan sen mukaan, mihin laitekantaan kyseinen asentaja on erikoistunut. Esimerkiksi ammattikeittiöasentajan ja kylmäasentajan autot ovat keskenään hieman erilaisia.

Hankintoja ohjaavat tilastoitu menekki ja kentän signaalit

Optimaalinen varaston arvo perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen, taltioituihin kysyntätilastoihin sekä ammattilaistemme hiljaiseen tietoon. ”Tämä tarkoittaa sitä, että ennakoimme asiakkaiden tarpeita vallitsevan sesongin mukaan sekä varmistamme, että kulutuspiikit eivät aiheuta viivästyksiä varastovajeen takia”, Toni kertoo. Valikoima myös elää koko ajan: ”Jos havaitaan, että varaosasta tai komponentista on saatavilla parempi, niin siihen kyllä siirrytään saman tien, jos asentajat toteavat sen hyväksi.” Varasto on siis pitkälle optimoitu kokonaisuus, jota kuitenkin hienosäädetään jatkuvasti esimerkiksi asiakkaidemme erityistoiveiden ja -tarpeiden mukaan. ”Ei meidän alalla ole varaa jumittua paikalleen. Asiakkaat ovat tottuneet nopeaan ja korkealaatuiseen palveluun ja ne edellyttävät toimivaa hankintaketjua”, Toni tiivistää.

Salaisuus piilee vahvoissa verkostoissa

Osto-organisaation pitkä työkokemus on suuri vahvuus, joka tiedostetaan myös sisäisesti. Ostajia on monesta eri taustasta ja jokaisella on aivan erilaiset verkostot. ”Jos joku ei löydä harvinaisempaa osaa, voi hän tukeutua muihin, aina yhtiön teknisiä guruja myöten”, kuvailee Toni sisäisen infran laajuutta. ”Meillä on niin sanotusti monta metsästäjää valjastettavissa”, Toni naurahtaa. MV-Jäähdytys tunnetaankin merkkiriippumattomana laitehuoltona.

Asiakas saa niin nopeutta, joustavuutta kuin kustannussäästöjäkin

Projektitoimituksissa siirryttiin vuoden alusta etupainotteisiin materiaalihankintoihin. Se tarkoittaa sitä, että tavarat ovat hallilla ennen kuin projekti edes alkaa. ”Jos asiakas sitten ilmoittaa, että projektin voisi aloittaa jo aikaisemmin, niin hyvällä todennäköisyydellä meillä on tarvittavat osat, laitteet ja resurssit tuon toiveen täyttämiseen”, Toni kertoo. Oli kyse työmaan nopeutumisesta tai hidastumisesta, niin henkilöstöä voidaan siirtää joustavasti työmaalta toiselle ja kaikki hyötyvät.

Työn kysyntää tasaamalla myös MV-Jäähdytys kykenee johtamaan omien resurssiensa käyttöä tehokkaammin, minkä johdosta vika- ja huoltokeikoille päästään nopeammin ja tehokas resurssien käyttö voidaan ohjata palveluiden edelleen kehittämiseen. Näin pienet ja suuret tekijät ketjuttuvat toisiinsa. Aivan samaa nopeuden periaatetta noudatetaan kaikessa MV:n toiminnassa, myös varaosien tilaamisessa. ”Jos joku sanoo minulle, että varaosalla ei ole kiire, niin kyllä sekin laitetaan tilaukseen saman tien, jotta koskaan ei pääse syntymään vaikeita ruuhkapiikkejä”, Toni toteaa.

Arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme

Tonin mukaan parasta MV:ssä on se, että ei olla lokeroiduttu mihinkään. Ihmiset auttavat toisiaan läpi koko organisaation. Ei ole omia tontteja. ”Jos joku vain pystyy sinua jeesaamaan, niin hän kyllä jeesaa”, Toni kuvailee. Hyvänä esimerkkinä työnjohto voi kysyä Tonilta konsultaatiota hänen aiempaan työhistoriaansa liittyen tai toisinpäin. Aito auttamisen halu heijastuu kyllä ulospäin – mutta se lähtee aina sisältäpäin.

Ota yhteys asiakaspalvelumme ja kysy lisää laite- ja varaosatoimituksistamme!