Jatkuvaa kasvua koronasta huolimatta: miksi kylmätekniikan ja -osaajien tarve kasvaa kiihtyvään tahtiin?

MV-Jäähdytys on laajentanut palveluverkostoaan ja palvelee nyt jo koko Suomen laajuudella – aina Helsingistä Lappiin saakka. Vahvojen kumppanuussuhteidensa lisäksi myös uudet rekrytoinnit ovat tukeneet laajan markkinan haltuunottoa. MV-Jäähdytyksen henkilöstö on kasvanut muutamassa vuodessa kymmenistä kylmä- ja sähkötekniikan ammattilaisista jo kahteen sataan. Mikä selittää kylmäalan kysynnän jatkuvaa kasvua?

Lämpötilan kontrolloinnin tarve kasvaa

Suomessa on todistettu ennätyslukemia niin helle- kuin pakkastilastoissakin. Asuin- ja toimistokiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytystarpeet ovat olleet vuosi toisensa jälkeen kasvussa. Toinen lämpötilan kontrollointiin liittyvä ilmiö on tuotannon, teollisuuden ja teknologian harppaukset eteenpäin. Laboratorioissa tarvitaan enenevissä määrin olosuhdehallintaa, teollisuuden prosessit ja serveritilat tarvitsevat puolestaan jäähdytystä. Lämpötilan ja kosteuden energiatehokasta hallintaa tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Populaatio kasvaa.

EU-tason lainsäädäntö ohjaa kylmäalan tulevaisuutta

Edeltävien tekijöiden lisäksi, EU-tasolta annettu kylmäalan lainsäädäntö on suorassa yhteydessä kylmätekniikan rajusti kasvaneeseen kysyntään. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on ilmaston lämpenemisen hidastaminen. Kylmäala on siirtymässä pois ilmakehälle haitallisista HCFC-aineista (R11, R12, R22, R502) ja painottumassa luonnonmukaisiin kylmäaineisiin. Näihin luetaan ammoniakki, hiilidioksidi ja hiilivedyt (mm. propaani sekä isobutaani).

Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan esimerkiksi yksistään Suomen vähittäiskaupalla on edessään 700–800 miljoonan euron urakka, kun elintarvikkeita myyvien kauppojen kylmälaitokset ja -laitteet on päivitettävä uusien, ympäristöystävällisyyttä tukevien EU-määräysten mukaisiksi vuoteen 2030 mennessä.*

Kylmäaineiden hinnat ovat jatkuvassa nousussa

Kylmä- ja pakkastiloissa, jäähdytyslaitteistoissa ja lämpöpumpuissa käytettävien kylmäaineiden hinnat ovat kasvaneet vauhdilla jo yli 10 vuoden ajan. Esimerkiksi ravintoloiden kylmä- ja pakastehuoneissa sekä varastokylmässä tyypillisesti käytettävä R404a:n hinta on yli kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Myös R410A ja R134a-kylmäaineiden hinnat ovat yli 50% kalliimpia kuin muutama vuosi sitten. Hinnannousun taustalla on sama EU:n F-kaasuasetus, jonka seurauksena kylmäaineiden myynnille on asetettu kiintiöihin perustuvia määrällisiä rajoituksia koko EU:ssa. *

MV-Jäähdytyksen tekninen asiantuntija Erno Lemivaara muistuttaa, että asioita tulee tarkastella kokonaisuuksina. Myös sähkön kulutus on olennainen osa laitekannan ympäristökuormitusta. Sähkön kulutus kattaa ympäristörasituksesta yli 80%. Siksi tulevaisuuden tarpeet ja yrityksen edun yhdistävä asiantuntijatyö alkavat jo kylmälaitoksen suunnitteluvaiheessa. Sen jälkeen säädöt ja ajallaan tehty kunnossapito, eli vuosihuollot, ovat avainasemassa.

Haluatko lukea lisää kylmäaineiden tulevaisuudesta? Klikkaa tästä ja anna asiantuntijamme kertoa.

*Lähde: Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry