Yhtiön vuosikatsaus 2021

MV mukautui muuttuvaan markkinaan

Epävarmuus ja nopeasti vaihtuvat rajoitus- ja sulkutoimenpiteet leimasivat vuotta 2021. Asiakkaamme joutuivat keskenään erilaisiin, myös eriarvoisiin asemiin. Rajoitukset kurittivat erityisesti ravitsemus-, majoitus-, kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Näimme parhaaksi auttaa asiakkaitamme mukautumalla rivakasti asiakaskuntamme muuttuviin tarpeisiin. Mukautimme kunnossapidon ja huollon ohjelmaa, liiketoimintamme painotuksia sekä aikatauluja.

Monissa asiakasryhmissä tehtiin haastavista lähtökohdista huolimatta myös investointeja ja kirittiin jopa kiinni edellisinä vuosina syntynyttä korjausvelkaa. Asiakkaidemme luottamuksen ja henkilöstömme tinkimättömän työn ja asenteen siivittämänä selätimme epävarmat olosuhteet. Vuonna 2021 MV-Jäähdytys kasvoi orgaanisesti yli 20% edellisvuoteen verrattuna.

Varautumista globaaleihin logistiikan häiriöihin

Vuonna 2021 jatkoimme edellisvuonna aloitettua logistiikkakeskustemme systemaattista kehittämistä. Omien varaosa- ja korvauslaitevarastojemme valikoimaa ja varastomääriä kasvatettiin asiakastarpeiden pohjalta.

Oikeiden osien nopea saatavuus on keskeistä nopeatempoisessa huoltotoiminnassa. Pääsääntöisesti pandemiasta alkunsa saaneet globaalit logistiikan häiriöt, niin saatavuudessa kuin kustannuksissa, näkyivät selvästi myös Suomessa. Erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla raaka-aineiden ja laitteiden toimitusaikojen venyminen oli merkittävää. Pärjäsimme globaaleista logistiikan häiriöistä huolimatta erittäin hyvin.

Viimeistään nyt, omiin keskitettyihin varastoihin painottuva strategiamme on osoittautunut oikeaksi. Saatavuushäiriöistä huolimatta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme katkotta. Osien ja komponenttien saatavuusongelmat eivät saa olla asiakkaidemme murhe. Meidän tulee varautua jatkossakin asiakkaidemme puolesta. Saatavuushäiriöiden ennustetaan jatkuvan myös vuonna 2022. Olemme siksi vuoden 2021 loppupuolella tehneet merkittäviä komponentti- ja laiteinvestointeja, joilla turvataan palvelukyvykkyys kaikissa olosuhteissa – myös vuonna 2022.

MV-Jäähdytyksellä on omia logistiikkakeskuksiaan ympäri Suomea

Arvoina joukkuehenki, vastuullisuus, näkemyksellisyys ja rohkeus  

Yllä luetellut arvot ovat kulkeneet mukanamme viimeiset 50 vuotta. Vuosi 2021 oli MV-Jäähdytyksen juhlavuosi, kun yhtiö täytti kunnioitettavasti pyöreitä. MV-Jäähdytys on historiassaan selvinnyt niin valuutta- kuin talouskriiseistäkin sen yhdessä rintamassa kulkevan joukkueen avulla. Vaikeinakin aikoina, MV-Jäähdytys on kantanut vastuunsa henkilöstöään kohtaan ja turvannut sen työllisyyden ja työturvallisuuden. Juuri kriisitilanteissa yritysten näkemyksellisyys ja rohkeus korostuvat. Yrityksellä tulee olla vahva näkemys tulevaisuudesta sekä kanttia kulkea omaa polkuaan.

Tutkimme yhtiömme tietoturvaa

Vastuullisuus ja luottamus ovat MV:llä tärkeitä toiminnan peruskiviä. Osana vastuullisen toiminnan kehittämistä, teetätimme toukokuussa 2021 ulkoisen GDPR-auditoinnin. Saimme varmistuksen sille, että henkilöstöömme ja asiakkaisiimme liittyvän luottamuksellisen tiedon hallinta ja tietoturvan taso ovat haluamallamme, korkealla tasolla.

Toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä pitämässä 50-vuotisjuhlapuhetta

Tutkimme henkilöstömme luottamusta ja hyvinvointia

Lokakuussa 2021 mittasimme niin henkilöstömme kuin asiakkaidemmekin tyytyväisyyttä. Henkilöstöllemme tehdyssä tutkimuksessa, saimme ylpeinä todeta, että myös tänä vuonna kehityksen janomme on korkealla. Henkilöstömme kokee onnistumisia työssään ja voi allekirjoittaa hyvän työyhteisöhengen, jota MV-hengeksi meillä kutsutaan.

Selkeä panostuksen kohde tulevan vuoden kehitystyössämme on henkilöstömme työkuormitus ja siitä palautuminen. Kahden pandemiavuoden jälkeen kykenemme nyt luomaan entistä systemaattisemmin henkilöstöllemme suunnattua virkistystoimintaa. Lisäksi käynnistämme esimiesakatemian, joka antaa nykyiselle ja tulevalle työnjohdollemme lisää valmiuksia oman työnsä ja työyhteisönsä kestävään ja vastuulliseen johtamiseen.

Kuuntelimme asiakkaitamme

Tutkimme samaan aikaan, samalla anonymiteettiä suojelevalla toteutustavalla, asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyys on säilynyt korkeana jokaisessa toimialuekaupungissamme. Osaamisemme ja asiantuntijuutemme on vahvistunut niin projekti- kuin huoltoliiketoiminnassakin.

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikoilla 1-6. Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme ovat huoltoasentajiemme palvelualttiuteen (keskiarvo 5,15), työmenetelmiemme ajanmukaisuuteen (keskiarvo 5,15), ympäristöasioiden huomioimiseen (keskiarvo 5,09) sekä huoltoasentajiemme ammattitaitoon (keskiarvo 5,05). Asiakkaidemme kokonaisarvio huoltoasentajiemme toiminnasta vuodelta 2021 on korkea luku 4,99.

Mittasimme myös onnistumistamme asiakassuhteiden hoidossa. Yhteyshenkilöitämme pidettiin asiantuntevina (keskiarvo 5,09), joustavina (keskiarvo 5,07), asiakastarpeita ymmärtävinä (keskiarvo 5,06) ja heidän koettiin olevan hyvin tavoitettavissa (keskiarvo 5,01). Keskiarvo asiakassuhteidemme hoidon suhteen on sekin korkea 4,98.

Tiedustelimme myös asiakkaidemme kiinnostusta palveluvalikoimamme laajentamiseen. Erityisesti IV-huolto ja muut talotekniikan palvelut herättivät asiakaskunnassamme myönteistä keskustelua.

MV-Jäähdytyksen esimiesakatemia käynnistyy vuoden 2022 aikana

Valtakunnallista kasvua ja panostuksia paikallisuuteen

Toukokuussa 2021 ammattikeittiölaitteiden huoltopalvelut vahvistuivat Turun seudulla, kun MV-Jäähdytys Oy osti Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy:n liiketoiminnan. Jyväskylässä puolestaan käynnistettiin kylmätekninen asennustoiminta syyskuussa 2021.

Heinäkuussa 2021 MV-Jäähdytys lanseerasi uudet verkkosivunsa ja päivitetyn yritysilmeensä. Verkkosivuillamme on nyt enemmän tietoa ja toiminnallisuuksia – ja ne palvelevat paremman monipuolisen asiakaskuntamme tarpeita ympäri Suomea. MV-Jäähdytyksen visuaalisissa elementeissä kunnioitetaan yhtiön 50-vuotisia juuria ja brändin yleisilme on säilytetty tunnistettavana.

Vuonna 2021 teimme suuria panostuksia valtakunnallisen palvelualueemme kasvattamiseen. Koko Suomen kattava palvelualue on ollut asiakkaidemme sanoittama visio jo pitkään – ja nyt oli aika siirtyä tavoitteista konkreettisiin tekoihin. Tänä päivänä MV-Jäähdytys palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti yhdessä oman henkilöstönsä ja kumppaneidensa kanssa.

MV-Jäähdytys palvelee nyt koko Suomen laajuudella

Innostava vuosi edessä

Kansainvälisistä kriiseistä huolimatta, alkanut vuosi 2022 näyttää huoltoliiketoiminnan näkökulmasta positiiviselta ja innostavalta. MV-Jäähdytys Oy:lle on valmistunut Vantaalle Åbyntie 1:een uudet toimitilat, johon olemme päässeet muuttamaan. Hyvä sijainti ja entistä isommat tilat tukevat hyvin kasvua ja kehittymistä Etelä-Suomen alueella. Myös Jyväskylässä muutettiin vuodenvaihteessa isompiin tiloihin, mikä puolestaan tukee toimintamme kehittämistä Keski-Suomen alueella.

Valtakunnallinen kasvu näyttää vahvalta ja pääsemme varmasti kertomaan siitä enemmän vuoden edetessä. Erityisen tärkeässä asemassa tulevana vuonna on henkilöstömme kehittämiseen ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen liittyvät toimenpiteet. Tästä yhtenä esimerkkinä on teknisten sisäisten koulutusohjelmien läpivienti kevään 2022 aikana.

MV-Jäähdytys haluaa kiittää koko henkilöstöään heidän palvelualttiista asenteestaan ja periksiantamattomasta luonteestaan. Seisomme ylpeinä yhteisessä rintamassa ja selätämme jatkossakin niin asiakkaidemme liiketoiminnan haasteet kuin ennakoimattomat, globaalit muutosvoimatkin.

Osoitamme nöyrät kiitoksemme asiakkaillemme, joista osalle kulunut vuosi on ollut heidän historiansa haastavin. Kiitämme asiakkuudestanne, palautteestanne ja luottamuksestanne meitä kohtaan.

Teemme jatkossakin kaikkemme menestyksenne eteen.

Ilpo Mäkelä 28.3.2022

MV-Jäähdytyksen uudet toimitilat valmistuivat Vantaalle osoitteeseen Åbyntie 1