Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tilatoiveiden toteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu eli Jamk on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Uuden oppiminen ja kehittäminen edellyttää toimivia tilaratkaisuja. Jamkin kiinteistöinsinööri Tommi Virtanen pitää huolen siitä, että laadukkaasti toteutetut tilaratkaisut edesauttavat uuden oppimista myös tulevaisuudessa.

Jamkin robotiikka-laboratorio

Jamkilla voi opiskella yli 40 tutkintoa. Kuvassa robotiikan oppilaslaboratorio

”Kiinteistön omistajalle kuuluvat kaikki rakenteelliset korjaukset. Oma työnkuvani koostuu suurimmaksi osaksi muutostöistä esimerkiksi sisätiloissa”, Tommi kertoo. Tommi on työssään yhteydessä monien eri osastojen ja yhteistyökumppanien kanssa, jolloin kommunikaation pitää toimia hyvin. ”Teknisestä osaamisesta on hyötyä silloin, kun esimerkiksi kirjastosta joku ilmoittaa viasta. Osaan sitten selostaa vian ja korjaustarpeen vaikkapa sähköurakoitsijalle selkeästi”, Tommi kertoo.

Kiinteistöinsinööri Tommi Virtanen

Tommi Virtanen suunnittelee Jamkin tilaratkaisujen muutostöitä, sekä huolehtii mm. keittiölaitteista

Vuosihuoltosopimuksen myötä Jamkin keittiölaitteiden toimintavarmuus on parantunut merkittävästi

”Keittiö ja niiden laitteet kuuluvat suuresti vastuualueeseeni. Käyn joka aamu katsomassa, että keittiössä on kaikki laitteet kunnossa”, Tommi kertoo. Jamkin ja MV-Jäähdytyksen yhteinen taival alkoi, kun Juvenes aloitti korkeakoulun ruokapalvelujen tuottamisen 2020. Silloin vastuu keittiölaitteista siirtyi Tommille. ”Aikaisempi ravintola ei ollut suorittanut mitään ennakoivia huoltoja ja laitteet olivat aluksi huonossa kunnossa. MV-Jäähdytyksen kanssa sovimme vuosihuoltosopimuksesta ja varsinkin tänä vuonna olen huomannut laitteiden toimintavarmuuden parantuneen merkittävästi”, Tommi kertoo. MV-Jäähdytyksen huoltosopimuksiin voi tutustua tarkemmin täältä.

Jamkin keittiö

Vuosihuollot parantavat keittiölaitteiden toimintavarmuutta

Tommi kokee ravintolan olevan hänen asiakkaansa ja siksi vuosihuoltojen myötä laitteiden parantunut toimintavarmuus on helpottanut myös Tommin työtä. Tunnollisena työntekijänä Tommi haluaa luoda mahdollisimman hyvät edellytykset myös muiden onnistumisille. Hänelle on tärkeää, että keittiöhenkilökunta pystyy valmistamaan ruoan joka työpäivä yhtä laadukkaasti.

Jamkin ruokala

Keittiössä ei ole varaa pitkiin käyttökatkoksiin, koska Jamkilla ruokittavia opiskelijoita on 8500 ja henkilökuntaa 900

Kaikkien huoltojen tilaaminen yhdestä numerosta on helppoa

Huoltokumppanin valintaan vaikutti vahvasti MV-Jäähdytyksen kyky huoltaa kaikki keittiölaitteet laitemerkistä riippumatta. ”MV-Jäähdytyksen kanssa homma vain synkkasi todella hyvin heti alusta asti. Huoltoasentajien kanssa on helppo toimia ja toimintatavat ovat suoraviivaisia. Koko huoltoyhtiön toiminta on ollut todella hyvää, eikä minulla ole mitään moitittavaa. Erityisen mukavaa saada paikalle tutut asentajat, jotka osaavat liikkua itsenäisesti ja tuntevat toimintamallit”, Tommi toteaa.

Gradian keittiö

MV-Jäähdytys huoltaa kaikki keittiölaitteet merkistä riippumatta

Uudet haasteet vievät eteenpäin

Tommi on koulutukseltaan rakennusmestari ja työskennellyt monen kokoisilla työmailla vastaavana mestarina. Uusien haasteiden perässä Tommi löysi seuraavan työtehtävänsä kosteusmittaamisen parista. ”Jossain vaiheessa totesin, ettei kosteusmittaamisessa ole enää mitään uutta opittavaa ja siirryin nykyistä toimenkuvaa vastaavaan tehtävään. Nykyisin työ on todella monipuolista ja samanlaisia päiviä ei tule vastaan”, Tommi kertoo.

”Parasta on se, että saan itse suunnitella työpäiväni”, Tommi kertoo. Hän nauttii vapaasta työnkuvastaan. Nopeasti maaliin viedyt projektit ja laadukkaasti hoidetut muutostyöt ovat tuoneet paljon kiitosta. ”Kun projektin saa valmiiksi ajallaan ja asiakkailta kuulee positiivista palautetta, se jää mieleen pidemmäksi aikaa”, Tommi toteaa.

GamePit Pro e-urheilutila

Tommi on ollut mukana suunnittelemassa mm. Jamkin elektronisen urheilun keskusta