fbpx

Urakointi

Kylmätekniikan projekti- ja suunnittelupalvelut MV-Jäähdytykseltä

Urakointi MV-Jäähdytyksellä

jäähdytysjärjestelmien asennus

 

Valtakunnallisesti palveleva MV-Jäähdytys suunnittelee ja toteuttaa jäähdytys-, kylmä-, pakaste-, olosuhdehallinta- ja lämmitysratkaisuja useille eri aloille ja tarpeisiin.

 

 

Projektipäällikkömme ovat alansa asiantuntijoita, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan minkä tahansa jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmän. Asiakkaitamme ovat mm. rakennusliikkeet, teollisuuslaitokset, putkiliikkeet, kiinteistöhuoltoyhtiöt, taloyhtiöt, kiinteistöt, omakotitaloasujat sekä laitevalmistajat.

 

Asennamme kaikki jäähdytysjärjestelmät

kylmäkoneen asennus

 

MV-Jäähdytys on vuonna 1971 perustettu kylmätekniikan asiantuntijatalo. Meillä on 50 vuoden kokemus kylmäkoneasennuksista ja olemme seuranneet alan kehityssuuntia herkeämättä.

 

Jäähdytysteknologiaa tarvitaan esimerkiksi kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytyksessä eli tila- ja tuloilmajäähdytyksessä, lämpöä tuottavissa serveritiloissa, varastoissa, terveydenhuollon magneettikuvaushuoneissa sekä teollisuuden prosessien jäähdytyksessä. Asennamme kaikki jäähdytysjärjestelmät, mitä markkinoilta löytyy. Asiakkaan tarve määrittää valitun laitevalmistajan ja tekniikan.

 

Seuraavaksi asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta suunnitellaan ratkaisu, jonka vaatimuksina ovat kestävyys, energiatehokkuus sekä matalat elinkaarikustannukset. Huomioimme aina myös ympäröivät laitteistot sekä lämmöntalteenottomahdollisuudet. Lue alempaa sivuilta lämmöntalteenotto-osaamisestamme!

 

Vielä asennuksen jälkeen annamme toiveiden mukaan konsultointiapua, teemme kylmäaineanalyysejä, neuvomme haastavissa käyttötilanteissa ja annamme käytönopastuksia. Tiesithän muuten, että MV-Jäähdytyksen asentamiin jäähdytysjärjestelmiin on mahdollista saada 12kk jatkotakuuta kaupan päälle?

 

 

Prosessin jäähdytys ja vedenjäähdyttimet

 

 

Jäähdytys kuuluu kriittisesti teollisuuden prosesseihin. MV-Jäähdytys suunnittelee ja asentaa teollisuuden prosessin jäähdytysjärjestelmät huomioiden samalla laitteistojen energiatehokkuuden sekä kokonaishyötysuhteen. Asiantuntevan suunnittelun avulla primäärienergian tarvetta voidaan vähentää merkittävästi, jolloin asiakas tekee samalla niin kustannustehokkaan kuin vihreänkin valinnan.

 

Jäähdytysjärjestelmän tekniikkaa valitessa on otettava huomioon prosessin jäähdytysvaatimukset, kunkin laitoksen erityispiirteet sekä ympäristönsuojelunäkökohdat. Vain näin löydetään ratkaisu, joka on sekä taloudellisesti että teknisesti toteuttamiskelpoinen.

 

Teollisilla jäähdytysjärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, joilla poistetaan liika lämpö väliaineesta veden tai ilman kanssa tapahtuvan lämmönvaihdon avulla. Tällöin väliaineen lämpötila alenee. Puhutaan ilmalauhdutteisista vedenjäähdyttimistä sekä vesilauhdutteisista vedenjäähdyttimistä.

 

Teollisuus- tai valmistusprosessin jäähdytystarve on aina tyydytettävä, jotta prosessin olosuhteet, mukaan luettuina sen käynnistys ja sulkeminen, olisivat vakaat. Prosessin vaatima vähimmäis- ja enimmäislämpötila ja vaadittava jäähdytyskapasiteetti on kyettävä takaamaan kaikissa olosuhteissa. Ainoastaan näin teollisuuden ja valmistusprosessien tehokkuus ja luotettavuus säilyvät ja tuotantohävikit sekä päästöt vähenevät. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä herkempiä prosessit ovat lämpötilan vaihteluille.

 

Kuten aiemmin todettu, teollisissa prosesseissa energian tehokas käyttö on tärkeää niin kustannustehokkuuden kuin ympäristövaikutustenkin kannalta. Usein paras tapa kohentaa energiankäytön kokonaistehokkuutta on vähentää jäähdytysprosessissa hukkaan menevän lämpöenergian määrää. Näihin kuuluu jäähdytetyn teollisuus- tai valmistusprosessin sisäiset energiansiirrot sekä prosessien kytkeminen viereisiin prosesseihin.

 

Teollisuudessa jäähdytystarpeita ja keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi on paljon. Keskeistä on parantaa jäähdytysjärjestelmän kokonaishyötysuhdetta ottamalla suunnittelussa huomioon kaikki mahdolliset energiavirrat. Lämmöntalteenotto ja lämmön uusiokäyttö ovat tärkeitä elementtejä prosessinjäähdytyksen suunnittelussa.

 

Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö kannattaa ottaa talteen ja hyötykäyttöön lämpöpumpun avulla.

 

Energiankulutuksen minimoimiseksi ja EU:n vihreiden linjausten tuomien tulevaisuuden pakotteiden vuoksi vanhat laitteistot on usein kannattavaa modernisoida. Nykyaikaiset prosessin jäähdytysjärjestelmät ovat sekä energiatehokkaita, turvallisia että ympäristöystävällisiä. Lue artikkelistamme, millaisia pakotteita kylmäaineiden valintaan ja käyttöön on tulossa vielä tällä vuosikymmenellä.


Ilmastoinnin jäähdytys ja tuloilman jäähdytysToimivaan ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmään tulee harvemmin kiinnitettyä huomiota, mutta sen puuttuessa tai rikkoutuessa, vaikutukset ovat välittömät. Kesähelteitä ja työskentelytilojen tukaluutta kannattaa ennakoida ajoissa laittamalla ilmastoinnin jäähdytysasiat kuntoon.

 

Toimiva ilmastoinnin jäähdytys takaa miellyttävän asiakas- ja työskentely-ympäristön.
MV-Jäähdytys asentaa ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmät sekä suuriin että pieniin kohteisiin. Hyvin suunniteltu ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmä mahdollistaa niin lämpötilan kuin kosteudenkin määrittelyn.

 

MV-Jäähdytys suunnittelee ja asentaa ilmastoinninjäähdytyslaitteet valtakunnallisesti, joka puolella Suomea. Valittuun jäähdytysjärjestelmävalintaan vaikuttaa järjestelmän kokonaisenergiatehokkuus, asiakkaan käyttötarve sekä paikalliset ilmasto-olosuhteet. Edustamme tasapuolisesti kaikkia markkinoilta löytyviä laitemerkkejä, sillä asiakas on meille kaiken keskiössä emmekä tee koskaan laitevalintoja muulla tavoin, kuin asiakkaan etu edellä. Käytämme ainoastaan modernia tekniikkaa, joka on kehitetty toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Niukasti energiaa kuluttava laitteisto tuo painavia kustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä.

 

Toimitamme jäähdytysratkaisuja vaativiin kohteisiin kuten hotellit, sairaalat, lentokentät, toimistot, kauppakeskukset ja erilaiset tuotantotilat. Ratkaisuissamme pyrimme aina hyödyntämään lauhdutuslämmön talteenottoa sekä vapaajäähdytystä. Kokeneet myyjämme sekä kylmäsuunnittelijamme etsivät sinulle mahdollisimman energiataloudellisen ja investointikustannuksiltaan parhaan ratkaisun.

 

 

Split- ja multisplit -järjestelmät

 

Pienissä kohteissa, kuten ravintolan keittiössä, omakotitalossa tai kiinteistön vastaanottoaulassa, päädytään usein ilmalämpöpumppuun. Kun sisäyksiköitä on useampi kuin yksi kappale ulkoyksikköä kohden, puhutaan multi -split laitteista.

 

 

VRV/VRF -järjestelmät

 

Mikä on VRV- ja VRF -järjestelmän ero? Ei käytännössä mikään. VRV ja VRF ovat kaksi eri termiä samalle jäähdytysteknologialle, joista ensimmäisen (VRV = Variable Refrigerant Volume) laitevalmistaja Daikin rekisteröi omaksi tuotemerkikseen. Muut laitevalmistajat käyttävät termiä VRF (= Variable Refrigerant Flow) vastaaville jäähdytysjärjestelmille. VRV ja VRF ovat siis käytännössä synonyymejä samalle jäähdytystekniikalle.

 

VRF -järjestelmä toimii lähtökohtaisesti samalla toimintaperiaatteella kuin tavallinen ilmalämpöpumppu, mutta se on teholuokaltaan suunniteltu suurten tilojen ilmanjäähdytystä ja lämmitystä hoitavaksi laitteistoksi. Suuremmissa kohteissa ilmastoinnin jäähdytykseen käytetään siis VRF -järjestelmiä (variable refrigerant volume), jolloin sisäyksiköitä voi olla jopa yli 100kpl. VRF -järjestelmiä asennetaan usein suuriin toimistorakennuksiin, myymälöihin, hotelleihin, varasto- ja logistiikkakeskuksiin sekä tuotantotiloihin.

 

Jäähdyttävänä aineena käytetään kylmäainetta. Uudet kohteet tai saneerauskohteet voidaan varustaa myös kiinteistön ilmanvaihtokoneeseen asennetulla jäähdytyspatterilla. Itse kompressorilauhdutin voidaan sijoittaa ulos tai IV-konehuoneeseen.

 

 

Vapaajäähdytys

 

 

Kaikkein yleisin tapa jäähdyttää on kompressoreiden hyödyntäminen. Tähän tekniikkaan viitataankin, kun puhutaan koneellisesta jäähdyttämisestä. Vapaajäähdytys puolestaan tarkoittaa sitä, että jäähdytystarve ratkaistaan esimerkiksi ulkoilman ja vesistöjen lämpötilavaihteluita hyödyntämällä.

 

Jos vesikiertoisessa järjestelmässä on jäähdytyskone, ulkoilmalämmönsiirrin asennetaan jäähdytyskoneeseen kylmäaine- ja lämmönkeruupiirien väliin. Tietyn ulkolämpötilan alapuolella vesi jäähdytetään ulkoilmalla jäähdytyskoneen sijaan.

 

Sellaisessa kohteessa, jossa tarvitaan jäähdytystä myös talvikaan, kuten teollisuuskohteessa, on kannattavaa hyödyntää ilmaisenergiaa vapaajäähdytystekniikkaa käyttämällä.

 

 

Serveritilojen ja konesalien jäähdytys

 

 

Tarjoamme luotettavia jäähdytysratkaisuja, jotka on suunniteltu toimimaan runsaasti lämpöä tuottavissa konesaleissa ja tekniikkakeskuksissa. Konesaleihin valitaan tyypillisesti juuri IT-laitetilojen jäähdytykseen tarkoitettuja vakioilmastointikoneita, mutta lopullinen laitevalinta katsotaan aina tilanteen ja asiakastarpeen mukaan.

 

MV-Jäähdytyksen laitevalikoimasta löytyvät alan energiatehokkaimmat ja luotettavimmat vakioilmastointikoneet serveritilojen jäähdytykseen. Vakioilmastointikoneet soveltuvat mm. IT-laitetilojen, sähkö- ja akkuhuoneiden, laboratorioiden ja testitilojen jäähdytykseen ja olosuhdehallintaan.

 

MV-Jäähdytyksen asiantuntevat kylmäasentajat toteuttavat ne kaikkein vaativimmatkin jäähdytyksen ja tarkkuusilmastoinnin sovellutukset.

 

Tiesithän, että MV-Jäähdytys myös huoltaa ja korjaa kylmälaitteistoja! Lue lisää vuosihuoltosopimuksistamme tai tilaa kertaluotoinen huolto heti.

 

 

Asennamme kaikki kylmä- ja pakastetilat

kylmä- ja pakastehuoneiden asnnus

 

MV-Jäähdytys on asentanut, huoltanut, vuototarkastanut ja korjannut kylmä- ja pakastetiloja jo vuodesta 1971 lähtien. Asennamme kaikki kylmä- ja pakastetilat, niiden koneistot sekä pystykaapit.

 

Kylmä- ja pakastetiloja löytyy perinteisesti ravintoloista, suurkeittiöistä, kioskeista, grilleistä, terveydenhuollon tiloista sekä tietyistä varasto- ja logistiikkatiloista.

 

MV-Jäähdytys asentaa kylmä- ja pakkastilat sekä niiden koneistot jo yli 50 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Asiakkaan edunmukainen laitteisto kylmäaineineen valitaan yhdessä, asiakkaan käyttötarpeen ja laitteiston kokonaisenergiatehokkuuden perusteella. Asennamme myös pystykaapit kuten pakaste- ja jäähdytyskaapit, pikapakastuslaitteet sekä juoma-altaat.

 

Tiesithän, että MV-Jäähdytyksen tekemään kylmälaitteistoasennukseen on mahdollista saada myös 1 ylimääräinen takuuvuosi! Tutustu MV-Jatkotakuuseen täältä!

 

 

Asennamme kaikki lämpöpumput ja lämmöntalteenottojärjestelmät

lämpöpumpun asennus

 

 

Lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmiä asennetaan kiinteistöihin, taloyhtiöihin, teollisuuteen, uudiskohteisiin, maatalouteen sekä omakotitaloihin. MV-Jäähdytys asentaa kaikki maalämpöjärjestelmät. Ammattiosaamisemme kattaa maalämpöpumput, ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput sekä lämmöntalteenottojärjestelmät.

 

Maalämpöpumppu

 

Saat MV-Jäähdytykseltä täyden palvelun maalämpöratkaisut- ja saneeraukset. Me asennamme, huollamme ja korjaamme maalämpöpumput sekä lämmöntalteenottoratkaisut koko Suomen laajuudella!

 

Maalämpö on nimensä mukaisesti maaperään varastoitunutta auringon lämpöä. Suomessa auringon säteilyn lämpö ulottuu noin 15 metrin syvyyteen ja geoterminen lämpö tuottaa noin 6-10 asteen lämpötilan 200 metrin syvyydessä maaperästä riippuen. Maalämpö on ekologinen energianlähde, joka sopii niin erilaisten kiinteistöjen kuin omakotitalojenkin lämmitykseen. Maalämpö on täysin saasteeton, ehtymätön, uusiutuva ja mikä parasta – myös pitkällä aikavälillä erittäin edullinen lämmitysvaihtoehto.

 

Maalämpöpumppu (MLP) on huoleton lämmityslaite, jota voit hyödyntää tehokkaasti ympäri vuoden. Talvisin saat hyödynnettyä oman tonttisi maaperään varastoitunutta lämpöä ympäristöystävällisesti ja lämmityskustannuksissa säästäen. Kesällä sama toimintaperiaate toimii toisinpäin. Maaperä pysyy helteellä selkeästi ilmaa viileämpänä, joten voit viilentää kotisi kesällä maalämmön avulla miellyttävään lämpötilaan. Lämmittäminen ja viilentäminen maalämmöllä on siis ekologista ja edullista, koska suurimman osan lämmityksestä saat ilmaiseksi omasta maaperästäsi. Maalämpöpumpun käyttö vaatii sähköä, mutta oikein suunniteltuna saat sillä tuotettua moninkertaisesti lämpöä kotiisi tai kiinteistöösi. Uusiutuva maalämpö pienentää merkittävästi kotisi tai kiinteistösi hiilijalanjälkeä ja siitä tulee energiansa suhteen riippumattomampi.

 

Vanhat lämmitysjärjestelmät, kuten öljy, sähkö ja puukattilat ovat yleensä vaihdettavissa maalämpöön. Energiansäästöt ovat jopa 80 % entisiin verrattuna, sillä energiaa kuluu vain lämmönsiirtoon maaperästä rakennukseen.

 

Tiesithän, että maalämpöjärjestelmän poistoilman voi ottaa maalämpölaitteesta talteen! Puhutaan lämmöntalteenottoratkaisuista (LTO). Lämmöntalteenottojärjestelmä voi olla usein järkevää yhdistää maalämpöpumppuun. Kyseessä on siis hyvin käyttökelpoinen ja ekologinen yhdistelmä, jolla asiakas saa selvää säästöä. Asennamme, huollamme ja korjaamme myös lämmöntalteenottokoneet. Meihin voit ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää lämmöntalteenotosta tai erilaisista lämmitysjärjestelmistä ja pyytää tarjousta haluamastasi projektista.

 

 

Ilmalämpöpumppu

 

 

Haluatko säästää lämmityskuluissasi edullisella investoinnilla? Ilmalämpöpumpulla (ILP) säästät lämmityskuluissa! Hankkimalla ilmalämpöpumpun voit sekä lämmittää että viilentää kiinteistöäsi. Ilmalämpöpumppu toimii lisäksi ilmastointilaitteena ja poistaa kiinteistöstäsi kosteutta, sekä puhdistaa ilmaa.

 

Ilmalämpöpumppu on erinomainen ratkaisu, kun kaipaat öljy- tai sähkölämmityksen rinnalle tukilämmitystä tai haluat viilentää kiinteistössäsi tietyn tilan, esimerkiksi kuuman ammattikeittiön tai vaikkapa toimistotilan.

 

 

Ilma-vesilämpöpumppu

 

Ilma-vesilämpöpumppu, toisilta nimiltään vesi-ilmalämpöpumppu, IVLP, VILP tai ilves, on uusin lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä lämmitysratkaisu. Ilma-vesilämpöpumppu on lämmitysjärjestelmä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta samoin kun ilmalämpöpumppu, mutta siirtää ulkoilmasta saatavan lämmön veteen eikä ilmaan, niin kuin ilmalämpöpumppu.

 

Ilma-vesilämpöpumppu asennetaan yleensä kohteisiin, joihin ei kannata tai joihin ei tontin rajoituksien vuoksi voi asentaa maalämpöjärjestelmää. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan myös kytkeä hybridikäyttöön esimerkiksi olemassa olevan öljylämmityksen tueksi, jolloin öljykattila lämmittää talon kylmimmillä keleillä ja tukee aina tarvittaessa Ilmavesilämpöpumppujärjestelmää.

 

Ilma-vesilämpöpumppuja on muutamaa eri tyyppiä. Split-laitteessa lämpöpumpun kylmäkoneisto on jaettu kahteen osaan, ulko- ja sisäyksikköön, joiden välillä kylmäaine kiertää. On olemassa myös Monoblock-laitteita, joissa kaikki tekniikka on ulkoyksikössä. Laitteen sisällä olevien varaajien ja ulkoyksikön välissä kiertää pelkkä vesi. Monoblock-laite voidaan myös kytkeä suoraan olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi öljykattilan rinnalle.

 

Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä ratkaisu etenkin silloin, kun ei voida tehdä maalämmön vaatimaa vaakaputkistoa tai lämpökaivoa, esimerkiksi pohjavesialueella, tai kun maalämpöinvestointi olisi investointikustannukseltaan energiantarpeeseen nähden suuri.

 

Itse investointi on yleensä maalämpöä halvempi, mutta investointiero riippuu monesta asiasta. Ilma-vesilämpöpumppu antaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmää selvästi vähemmän ilmaisenergiaa vuositasolla. Ero ilmaisenergian määrässä kasvaa mentäessä Etelä-Suomesta kohti Pohjois-Suomen kylmempiä lämpötilavyöhykkeitä.

 

Ilma-vesilämpöpumput ovat nykyisin niin sanottuja inverter-malleja, joissa laitteen tuottamaa lämmitystehoa säädetään kompressorin kierroslukua ohjaamalla. Tasavirtaohjaus parantaa myös hyötysuhdetta, pidentää kompressorin elinikää ja vähentää kompressorin käynnistymisestä johtuvaa hetkellistä sähkövirran kulutushuippua. Kierroslukuohjauksella lämpöpumppu tuottaa oikean määrän lämpöenergiaa rakennukseen.

 

MV-Jäähdytys edustaa kaikkia markkinoilta löytyviä ilma-vesilämpöpumppuja ja avustaa mielellään oikean laitteistovalinnan tekemisessä. Saat meiltä palvelua koko laitteistosi elinkaaren ajan, sillä asennuksen lisäksi myös huollamme, korjaamme ja modernisoimme asentamamme laitteet.

 

 

Lämmöntalteenotto

 

 

LTO eli lämmöntalteenotto on yleinen nimitys järjestelmälle, jonka tarkoituksena on hyödyntää poistoilman mukana ulos kulkeutuva lämpöenergia. Se sisältää poistoilmanottolaitteet ja ohjausjärjestelmät eli automatiikan.

 

Lämmöntalteenotto sopii kaikkiin kerrostaloihin ja rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanpoisto. Ihanteellisia kohteita ovat kerrostalot, hallit ja liikerakennukset, joissa on keskitetty ilmanpoisto. Lämmöntalteenottojärjestelmä sopii hyvin myös kaukolämmön rinnalle tai maalämpöjärjestelmän kanssa yhdistettäväksi. Lämmöntalteenotossa hyödynnetään poistoilmassa oleva lämmin ilma takaisin tuloilmaan. Tämä vähentää ilmanvaihdon lämpöhävikkiä ja pienentää lämmityskuluja säästämällä energiaa jopa 30-40%. Investointi maksaa itsensä takaisin jopa 8 vuodessa!

 

Taloyhtiöissä lämmöntalteenottohankkeen ansiosta yhtiövastike voidaan usein pitää ennallaan ja säästöillä maksaa järjestelmää varten otettua yhtiölainaa pois. Lisäksi saneerauksen myötä myös taloyhtiön arvo nousee.

 

 

Tuotamme olosuhdehallintaratkaisuja

 

olosuhdehallinta

 

Asiantuntemuksemme kattaa myös olosuhdehallintaa vaativat puhdastilat ja laboratoriot.

 

Laboratoriot ja puhdastilat ovat kontrolloituja erikoistiloja, joissa ennalta määrättyjä olosuhteita on ylläpidettävä työskentelyn sekä puhtauden varmistamiseksi. Kontrolloitavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ilman kosteus, lämpötila ja puhtaus. Näiden erikoistilojen olosuhdehallinta edellyttää tilajärjestelyiden ja taloteknisten järjestelmien saumatonta yhteensovittamista. Ammattitaidolla mitoitetut järjestelmät takaavat keskeytymättömän toiminnan sekä työntekijöiden ja tuotannon suojaamisen.

 

Toteutamme lisäksi myös erikoisratkaisuja mm. elintarviketeollisuuteen, magneettirekoille tai apteekkiroboteille. Asiantuntevat projektipäällikkömme ja kylmämestarimme ovat kuuluisia kyvykkyyksistään tuottaa vaativia erikoisratkaisuja esimerkiksi teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.

 

Tässä projektissa jäähdytimme liuospiirin ennätysmäisiin pakkasasteisiin.

Tässä projektissa viilensimme jääteltan, jossa ihailtiin jääveistoksia koko joulun ajan.

 

 

MV-Jatkotakuu

 

MV-Jäähdytyksen periksiantamaton joukkue on sitoutunut tekemään asiakkaidensa elämästä mahdollisimman mutkatonta ja turvallista. Siksi tarjoamme uuden laitteiston omistajan etuna asiakkaillemme 12 ylimääräistä takuukuukautta. Laitteistoon kuuluvan 2 vuoden takuuajan päälle saat siis 1 ylimääräisen vuoden jatkotakuuta! MV-Jatkotakuu koskee MV-Jäähdytys Oy:n asentamia kylmälaitteistoja. Jatkotakuun voi lunastaa tekemällä MV-Jäähdytyksen kanssa 3 vuoden määräaikaisen huoltosopimuksen, johon annamme huolettoman (1kk) irtisanomisajan.

 

Pyydä meiltä sinulle räätälöity tarjous!

 

MV-Jatkotakuu on asiakkaidemme keskuudessa suosittu palvelu! Katso video alta!

 

YouTube player

Soita huoltopäivystysnumeroomme, avoinna 24/7

020 786 1900

Pyydä tarjous!

Tarjouspyyntö

EU:n F-kaasusasetus (EU 517/2014) luo velvoitteita jäähdytyslaitteiden omistajille. Laite tulee vuototarkastaa tietyin määräajoin. Tarkastusväli määräytyy kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen perusteella ja se lasketaan kylmäaineen määrän ja laadun perusteella. Vuototarkastuksilla ennaltaehkäistään kylmäainevuodot. Myös hiilidioksidilaitoksille on määritelty lakisääteiset määräaikaistarkastukset (painelaitelaki 1144/2016). MV-Jäähdytys varmistaa, että kaikki lakisääteiset tarkastukset tehdään asianmukaisesti ja ajallaan.

Dokumentoimme ja arkistoimme asiakkaidemme puolesta kaikki lakisääteiset dokumentit ja kiinnitämme huoltamiimme ja asentamiimme laitteisiin F-kaasuasetuksen mukaiset vuototarkastustodistukset. Näiden lisäksi ylläpidämme jokaisesta laitteesta asennus- ja huoltopäiväkirjaa sähköisessä järjestelmässämme.

Työmaapätevät projektiasentajamme hallitsevat kylmätekniikan lisäksi myös jäähdytyslaitteisiin liittyviä sähköasennuksia ja tarvittavia putkitöitä.

Me huolehdimme laitteen elinkaaresta asennuksesta huoltoon ja käytöstä poistamiseen saakka. Kylmäaineiden käytöstä poistaminen alkaa niin, että kylmäaine otetaan talteen säiliöön. Talteen otettu aine toimitetaan keskusvarastollemme, jossa se analysoidaan. Olemme Suomen ainoita toimijoita, jotka siihen kalustonsa puolesta kykenevät. Selvitämme, voiko kylmäaineen uusiokäyttää sellaisenaan, voiko sen puhdistaa eli regeneroida vai tuleeko kylmäaine toimittaa kumppanillemme Fortumille hävitettäväksi. Suurin osa kylmäaineesta voidaan vielä puhdistaa ja me teemme sen aina, kun mahdollista.

Kierrätämme kaiken, minkä voimme. Kierrosta poistuvat laitteet puretaan osiin. Kylmäaine otetaan talteen, analysoidaan ja uudelleen käytetään toisessa laitteessa, jos mahdollista. Ominaisuuksiltaan muuttunut kylmäaine toimitetaan kumppanillemme Fortumille kierrätettäväksi. Öljy kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti. Laitteen kuoriosa menee romumetalliin, mutta sähkö- ja elektroniikkaromu, rosteri, alumiini, kupari, paristot ja akut, pahvi, puu ja energiajäte lajitellaan.

24/7 huoltopäivystysnumeron lisäksi meillä on lähes 300 koulutettua kylmä- ja sähköasentajaa, joilla on ylivertainen ja periksiantamaton asenne. Huoltoasentajillamme on omat varustellut huoltoautot käytössään. Näistä liikkuvista varaosavarastoistamme löytyvät kaikki yleisimmät varaosat, raakamateriaalit, sähkökomponentit, kylmäaineet, laitteet ja mittaristot. Ympäri Suomea sijoitetut logistiikkakeskuksemme pitävät huolen, että myös erikoisemmatkin varaosat löytyvät kohtuulliselta etäisyydeltä. Varastomme sisältävät kymmeniä tuhansia tuotteita, joilla kykenemme takaamaan asennusten, korjausten ja huoltojen nopeuden.

Laskutuskysymyksiin vastaa luotettu kirjanpitäjämme Terttu Kasari osoitteesta laskutus@mv-jaahdytys.fi.

Sankaritarinat

On aika menestyä!

 

Palvelemme äkillisissä huoltotarpeissa, pitkäaikaisissa kunnossapitokumppanuuksissa
sekä suuren mittakaavan projektitoimituksissa.

Kutsu periksiantamattomat tekijämme paikalle!

  • Täytä lomake. Se on ilmaista!
  • Olemme sinuun pian yhteydessä.

Valitse yhteydenottotapa

Tilaa huolto
Jätä soittopyyntö
Tarjouspyyntö
Seuraava vaihe
X

Tarjouspyyntö

  • Max. tiedoston koko: 128 MB.