Kylmästä lämpimään: MV-Jäähdytys ja TH-Line hakevat kasvua yhdessä

Kylmän ja kuuman asiantuntijat löytyvät nyt saman katon alta

Jäähdytyshuoltoihin erikoistunut MV-Jäähdytys Oy yhdisti voimansa kylmiä sekä lämpimiä ammattikeittiölaitteita asentavan ja huoltavan TH-Line Oy:n kanssa.

Toimitusjohtajat Lasse Virkki MV-Jäähdytyksestä ja Juha Eronen TH-Linesta ovat tyytyväisiä.
Yhdistymisen myötä alkaneen yhteistyön myötä molemmat yritykset voivat nyt palvella
asiakkaitaan entistä laajemmalla palvelukokonaisuudella, joka vastaa vaativiinkin tarpeisiin.

TH-Line toimii Tampereen ja Helsingin alueilla, MV-Jäähdytyksellä on näiden lisäksi toimipiste
myös Jyväskylässä ja Jämsässä. Yhteistä asiakaspohjaa on siis runsaasti valmiina, joita
palvellaan yhdistymisen jälkeen yhteensä lähes sadan huoltokorjaajan ja -asentajan voimin.

Kriittiset huollot yhdestä paikasta

MV-Jäähdytyksen palveluihin kuuluu kylmä- ja pakastetilojen, ilmastoinnin jäähdytyksen ja
lämpöpumppujen myynti, asennus ja huollot. TH-Line on puolestaan erikoistunut
ammattikeittiöiden lämpö- ja kylmälaitteiden asennukseen ja huoltoon.

MV-Jäähdytyksellä on 24/7 toimiva huoltopäivystys, jolle on varsinkin sesonkeina kysyntää.
TH-Linen huolto palvelee myös päivystyksenä viikonloppuisin. Lasse Virkki näkee yhtiöiden
asiakkailleen tuottaman arvon välittömät vaikutukset.

”Varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla molemmat osa-alueet, kylmä- ja lämminlaitteet, ovat kriittisiä
liiketoiminnan kannalta. Jos kummassa tahansa ilmenee vikaa, apua tarvitaan pikaisesti
riippumatta viikonpäivästä. MV-jäähdytys on toteuttanut HoReCa-sektorilla myös
energiatehokkuusprojekteja. Yhdessä voimme nyt olla aidosti täyden palvelun talo.”

Yhteiset arvot kasvun pohjana

Samanlainen arvomaailma teki yhdistymispäätöksestä Virkin mukaan helpon. Ilman molempien
yhtiöiden tinkimätöntä palveluasennetta, henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen panostamista sekä asiakaslähtöisyyttä ei yhteistyöhön olisi lähdetty.
”Aina mahdollisimman nopeat huollot, ammattitaitoinen ja tietotaitoaan kehittävä henkilöstö, merkkiriippumaton osaaminen ja asennus- sekä laiteturvallisuudesta huolehtiminen ovat kulmakiviä, joiden päälle molempien firmojen toiminta on rakentunut, ja näin toimitaan myös jatkossa.”

Virkki kehuu myös uuden kumppanin kasvukykyä. TH-Linen kasvuluvut osoittavat yhtiön kyvyn
palvella HoReCa-sektorin asiakaskuntaa laadukkaasti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Molempien
yhtiöiden laajenemistavoitteet ovatkin palvelukokonaisuuden kasvattamisen lisäksi toinen aspekti,
joka johti yhdistymiseen.

Ulkoisesti yhdistyminen ei näy alkuvaiheessa kuin kumppaniyhtiöiden logoina toistensa
verkkosivuilla, mutta asiakashyödyt konkretisoituvat sen sijaan heti. Toistaiseksi yhtiöt jatkavat
omilla tutuilla nimillään ja oman henkilökuntansa voimin.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Lasse Virkki
+358 40 058 0447
lasse.virkki@mv-jaahdytys.fi

Huoltopäällikkö, ammattikeittiöt
Mika Maakeski
+358 44 906 3249
mika.maakeski@mv-jaahdytys.fi