Viisi syytä huoltaa lämpöpumppu – Suomen suurin huoltoyhtiö
Sininen viiva Sininen viiva

Viisi syytä huoltaa lämpöpumppu

Tämänkin kaverin tunteet viilennämme -teksti ja urheilufani
Lämpöpumpun huolto

Normaalihinnat: Ilmalämpöpumpun huolto alk. 174€,
muut lämpöpumput alk. 340€. Lue lisää!

Lämpöpumpun huolto on tärkeää esimerkiksi laitteen tehokkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Huollamme muun muassa kaikki ilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput, maalämpöpumput, lämmöntalteenottojärjestelmät, postoilmalämpöpumput ja teollisuuslämpöpumput merkkiriippumattomasti yli 50 vuoden kokemuksella.

Sivun alapuolelle olemme koonneet viisi konkreettista syytä, miksi lämpöpumppu tulee huoltaa säännöllisesti.

Lue viisi syytä huoltaa lämpöpumppu:

Varaa ilmainen lämpöpumpun kartoitus

Ilmalämpöpumpun asennuksen kartoitus netistä
Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu

Kylmäainevuotojen ennaltaehkäiseminen pidentää kalliin osan, kompressorin, käyttöikää

Huollossa tarkastetaan laitteen kylmäainetäytös ja mahdolliset kylmäainevuodot. Jos laitteesta on vuotanut kylmäainetta eikä kylmäainetäytös ole optimaalinen, vaikuttaa se negatiivisesti laitteen tehoon ja kasvattaa sähkönkulutusta. Lisäksi puutteellinen kylmäainemäärä voi aiheuttaa sen, ettei laite jäähdytä/lämmitä tehokkaasti.

Kylmäaine kuljettaa mukanaan myös kompressorin voiteluöljyä, mikä tarkoittaa, että kylmäainevajaus heikentää öljyn kiertoa kylmäpiirissä, ja heikentää siten voitelua. Mainitut seikat voivat lyhentää kompressorin käyttöikää ja jopa johtaa sen ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Huomioithan, että kylmäainevuotoa ei usein voida havaita ilman ammattilaisen suorittamaa vuodon etsintää.

 

Ulkoyksikön puhdistaminen mahdollistaa pienemmän sähkönkulutuksen

Mikäli ulkoyksikön lämmönsiirtimen pinnat ovat likaisia, laitteisto ei pysty siirtämään lämpöä riittävästi. Tämän seurauksena kompressori joutuu käymään enemmän ja kuluttaa enemmän sähköä

Laadukkaampi sisäilma suodattimien puhdistuksella ja desinfioinnilla

Sisäyksikön lämmönsiirtopinnoille kertyy epäpuhtauksia ja bakteereita. Desinfioinnilla varmistetaan laadukas huoneilma. Jäähdytyskäytöllä sisäyksikön pintojen likaisuus laskee höyrystymislämpötilaa ja voi näin ollen aiheuttaa laitteen jäätymistä.

Mikäli laitteen sisäyksikkö on likainen, ei laitteisto pysty myöskään siirtämään energiaa suunniteltua määrää, minkä seurauksena laite kuluttaa enemmän sähköä.

Huonosti sulattava ulkoyksikkö heikentää laitteen hyötysuhdetta merkittävästi.

Sulanapitovastukset tulee toimia moitteetta, jotta sulatuksen aikana muodostuva vesi johtuu asianmukaisesti ulkoyksiköltä pois. Mikäli sulanapitovastukset eivät toimi, voi ulkoyksikölle jäävä sulatausvesi jäätyä ja hajottaa lämmönsiirtimen tai kompressorin.

Puutteellinen eristys kylmäaineputkissa vaikuttaa laitteen hyötysuhteeseen heikentävästi.

Asianmukaisella eristyksellä putkisto ei ”hukkaa” energiaa matkalle.

Jäähdytyskäytöllä hyvällä eristyksellä estetään myös putkiston pintaan veden kondensoituminen, jolloin kosteus johdetaan oikeaan paikkaan, eikä sitä joudu esimerkiksi rakennuksen rakenteisiin.

Katso lisää: ilmalämpöpumput
Maalämpö

Maalämpöpumppu

Kylmäainevuotojen ennaltaehkäiseminen pidentää kalliin osan, kompressorin, käyttöikää

Huollossa tarkastetaan laitteen kylmäainetäytös ja mahdolliset kylmäainevuodot. Jos laitteesta on vuotanut kylmäainetta eikä kylmäainetäytös ole optimaalinen, vaikuttaa se negatiivisesti laitteen tehoon ja kasvattaa sähkönkulutusta. Lisäksi puutteellinen kylmäainemäärä voi aiheuttaa sen, ettei laite jäähdytä/lämmitä tehokkaasti.

Kylmäaine kuljettaa mukanaan myös kompressorin voiteluöljyä, mikä tarkoittaa, että kylmäainevajaus heikentää öljyn kiertoa kylmäpiirissä, ja heikentää siten voitelua. Mainitut seikat voivat lyhentää kompressorin käyttöikää ja jopa johtaa sen ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Huomioithan, että kylmäainevuotoa ei usein voida havaita ilman ammattilaisen suorittamaa vuodon etsintää.

Energiatehokkuuden varmistaminen maalämpönesteen pakkaskestävyyden tarkistamisella

Oikea maalämpönesteen pitoisuus vaikuttaa laitteen kykyyn sitoa energiaa maaperästä, mikäli pitoisuus on väärä, voi laitteen energiankulutus nousta

Oikealla tulistuksella varmistetaan laitteen hyvä hyötysuhde

Huollon aikana varmistetaan paisuntaventtiilin kunto ja toiminta sekä tarvittaessa tulistuksen säätö. Oikealla tulistuksella varmistetaan laitteen hyvä hyötysuhde. Mikäli tulistus on väärä, ei laite kykene tuottamaan energiaa suunnitellulla tavalla.

Ennaltaehkäise kompressorin hajoaminen

Jos kylmäainepiiriin pääsee kertymään kosteutta, voi se muodostaa happoa, mikä tuhoaa kylmäkompressorin käämityksen lakkapinnan, ja kompressori menee oikosulkuun. Seurauksena kompressorin hajoaminen.

Löysät liitokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa lämmetessään palamisriskin

Kontaktorit voivat hajotessaan aiheuttaa laitteen kalliimpien komponenttien (esim. kompressorin) hajoamisen. Huollon aikana varmistamme johtimien, sähkökytkentöjen ja kontaktorien toiminnan, kunnon ja kireyden.

Kontaktorit voivat hajotessaan aiheuttaa laitteen kalliimpien komponenttien (esim. kompressorin) hajoamisen.

Katso lisää: maalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumpun asennus

Ilma-vesilämpöpumppu

Kylmäainevuotojen ennaltaehkäiseminen pidentää kalliin osan, kompressorin, käyttöikää

Huollossa tarkastetaan laitteen kylmäainetäytös ja mahdolliset kylmäainevuodot. Jos laitteesta on vuotanut kylmäainetta eikä kylmäainetäytös ole optimaalinen, vaikuttaa se negatiivisesti laitteen tehoon ja kasvattaa sähkönkulutusta. Lisäksi puutteellinen kylmäainemäärä voi aiheuttaa sen, ettei laite jäähdytä/lämmitä tehokkaasti.

Kylmäaine kuljettaa mukanaan myös kompressorin voiteluöljyä, mikä tarkoittaa, että kylmäainevajaus heikentää öljyn kiertoa kylmäpiirissä, ja heikentää siten voitelua. Mainitut seikat voivat lyhentää kompressorin käyttöikää ja jopa johtaa sen ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Huomioithan, että kylmäainevuotoa ei usein voida havaita ilman ammattilaisen suorittamaa vuodon etsintää.

Ulkoyksikön puhdistaminen mahdollistaa pienemmän sähkönkulutuksen

Mikäli ulkoyksikön lämmönsiirtimen pinnat ovat likaisia, laitteisto ei pysty siirtämään lämpöä riittävästi. Tämän seurauksena kompressori joutuu käymään enemmän ja kuluttaa enemmän sähköä.

Puutteellinen eristys kylmäaineputkissa heikentää laitteen hyötysuhdetta

Asianmukaisella eristyksellä putkisto ei ”hukkaa” energiaa matkalle.

Jäähdytyskäytöllä hyvällä eristyksellä estetään myös putkiston pintaan veden kondensoituminen, jolloin kosteus johdetaan oikeaan paikkaan, eikä sitä joudu esimerkiksi rakennuksen rakenteisiin.

Huonosti sulattava ulkoyksikkö voi aiheuttaa lämpöpumpun rikkoutumisen

Sulanapitovastukset tulee toimia moitteetta, jotta sulatuksen aikana muodostuva vesi johtuu asianmukaisesti ulkoyksiköltä pois. Mikäli sulanapitovastukset eivät toimi, voi ulkoyksikölle jäävä sulatausvesi jäätyä ja hajottaa lämmönsiirtimen tai kompressorin.

Löysät liitokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa lämmetessään palamisriskin

Kontaktorit voivat hajotessaan aiheuttaa laitteen kalliimpien komponenttien (esim. kompressorin) hajoamisen. Huollon aikana varmistamme johtimien, sähkökytkentöjen ja kontaktorien toiminnan, kunnon ja kireyden.

Kontaktorit voivat  hajotessaan aiheuttaa laitteen kalliimpien komponenttien (esim. kompressorin) hajoamisen.

Katso lisää: ilma-vesilämpöpumput

Muut lämpöpumput

Myös muiden lämpöpumppujen huolto on tärkeää:

 1. Tehokkuuden ylläpitämiseksi: Säännöllinen huolto varmistaa, että lämpöpumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti. Puhdistamalla ja tarkistamalla laitteen osat, kuten suodattimet, kompressorin ja kylmäaineen määrä, huolto auttaa säilyttämään energiatehokkuuden, mikä puolestaan voi pienentää energiankulutusta ja sähkölaskuja.
 2. Käyttöiän pidentämiseksi: Kun lämpöpumppu huolletaan säännöllisesti, sen osat pysyvät paremmassa kunnossa, mikä voi merkittävästi pidentää laitteen käyttöikää. Tämä säästää rahaa pitkällä aikavälillä, sillä uusien laitteiden hankinta ja asennus ovat kalliita.
 3. Vikojen ja rikkoutumisen riskin vähentämiseksi: Huoltamattomat lämpöpumput ovat alttiimpia vioille, jotka voivat johtaa odottamattomiin korjauskustannuksiin ja laitteen toimintakatkoihin. Säännöllinen huolto auttaa tunnistamaan ja korjaamaan pienet ongelmat ennen kuin ne muuttuvat suuriksi.
 4. Turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi: Vaikka lämpöpumput ovat yleisesti ottaen turvallisia, laitteen huolimattomuus voi johtaa turvallisuusriskien syntymiseen, kuten sähkövikaan tai vuotoihin, jotka voivat olla vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Tehokkaasti toimiva lämpöpumppu käyttävät myös vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän päästöjä, jolloin säännöllinen huolto auttaa ylläpitämään laitteen ympäristöystävällisyyttä.

Kauttamme saat huollon myös niin teollisuuslämpöpumppuihin, lämmöntalteenottojärjestelmiin kuin poistoilmalämpöpumppuihin.

Tilaa huolto alla olevalla lomakkeella

Muista mainita viestissäsi koodi: HUOLTOKYMPPI, ja saat -10% seuraavasta lämpöpumppusi huollosta.

Tarjous on voimassa 9.6. mennessä tehtyihin tilauksiin.

  JäähdytysLämmitysIlmanvaihtoAmmattikeittiötLämpöpumputJoku muu


  Haluan kuulla ajankohtaisista asioista ja minua koskevista tarjouksista

  Suomen suurin huoltoyhtiö

  Ota yhteyttä!

  Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
  Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.