Meriaura

Joustavat huoltopalvelut ovat merenkulun kulmakivi 

Lasse Smirnovin vastuulla on huolehtia muun muassa Arandasta


Lunta pyryttää Helsingin Ruoholahdessa. Aranda-laiva on ansaitulla huoltokatkolla ennen seuraavaa palvelustaan. MV-Jäähdytyksen pakettiauto on parkkeerattu aluksen viereen ja huoltoasentajat hakevat tarvikkeita autostaan. Laivassa on parhaillaan menossa kylmäaineen vuodon etsintä provianttikylmiön parissa.

Aranda-laiva: Monipuolinen tutkimusalus

Aranda-laiva ei ole mikä tahansa paatti, vaan nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus. Laiva toimii Suomen ympäristökeskuksen hallinnassa, ja sitä käyttää muun muassa Luonnonvarakeskus. Laiva suorittaa matkoja, joilla tutkitaan esimerkiksi Itämeren ympäristöolosuhteita ja seurataan kalakantoja. Laivan varustelutaso mahdollistaa monitieteelliset mittaukset sääolosuhteista meren pohjaan. Laiva on suunniteltu lähinnä Itämeren tutkimukseen, mutta on se tehnyt tutkimusmatkoja muun muassa Antarktikselle ja pohjoiselle Atlantille.

Aranda on 66 metriä pitkä ja väliaikainen koti enimmillään 27 tutkimushenkilölle. Pelkän tutkimushenkilöstön avulla laiva ei kuitenkaan liikahdakaan satamasta. Tässä vaiheessa onkin hyvä esitellä Meriaura ja yrityksessä Fleet Managerina toimiva Lasse Smirnov, jonka vastuulla laivan ylläpito on.

Laivassa ahtaat tilat ovat tyypillisiä – erityisesti huoltoasentajalla.
Meriaura on ympäristöystävällinen merenkulkukumppani

Merenkulku on pitkään ollut elinehto maailmankaupalle, mutta samalla se on asettanut meriympäristön koetukselle. Meriaura astuu rohkeasti aallonharjalle kestävän merenkulun edelläkävijänä, osoittaen sitoutumisensa ympäristövastuuseen. Meriaura on vuonna 1986 perustettu turkulainen merikuljetusyritys, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa rahtaus- ja laivaustoiminta sekä laivanhoitoa ja miehistöpalveluja. 

Fleet Manager Lasse Smirnov korostaa, että Meriaura ei ole pelkästään varustamo, vaan se on sitoutunut tarjoamaan ympäristöystävällisiä ja kestäviä kuljetusratkaisuja. ”Ympäristöarvot korostuvat Meriauran kaikessa toiminnassa. Tästä hyvä esimerkki on lanseeraamamme jätepohjaiseen biopolttoaineeseen perustuva EcoVoy Contract-konsepti, jonka avulla merikuljetuksen elinkaaripäästöt voivat pienentyä jopa 97,7 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ”, Lasse painottaa.

Meriaura luottaa MV-Jäähdytykseen
Aranda

Ympäristöystävällisyyttä vaalitaan myös jätevesien pumppaamisen avulla. Jätevedet pumpataan maihin aina kun mahdollista, vaikka laivoista löytyykin biologiset jätteenkäsittelylaitteet. ”Maissa jätevesi kulkee jätteenkäsittelylaitosten läpi, jolloin omalta osalta huolehdimme, että Itämereen päätyy mahdollisimman vähän kuormittavia asioita. Pyrimme tekemään asiat paremmin kuin lainsäädäntö ja yleiset käytännöt edellyttävät”, Lasse toteaa.

Merenkulkualan vaatimaton asiantuntija 

Uransa alkuvaiheessa Lasse työskenteli telakoilla ja haaveili, että voisi joskus istua pöydän toisella puolella. Lasse onkin pitkäjänteisesti kouluttanut itseään, ja tällä hetkellä hän viimeistelee ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja merenkulkuun liittyen.

Ensimmäinen työura Meriauralla vei Lassen Aura-laivalle, missä hän toimi ykkösmestarina ja myöhemmin konepäällikkönä. Lasse on kiitollinen Meriaurasta yrityksenä, sillä eteneminen yrityksen sisällä on mahdollistanut itsensä haastamisen. Asteittainen urakehitys on auttanut tuntemaan monipuolisesti laivojen konehuoneen. Se on etu myös nykyisessä asemassa, jossa merenkulun ymmärtäminen ja tekninen laivanhoito on tärkeä osa työtehtävää. Laivan laitteistoista ymmärtävä osaa vaatia niille myös laadukasta huoltopalvelua. ”Siitä lähtien kun olen tehnyt MV-Jäähdytyksen kanssa töitä niin asiat ovat olleet todella mutkattomia ja helppoja”, Lasse hehkuttaa.

Lasse on hyvin perillä laivojen laitteistoista ja niiden huoltotarpeista

MV-Jäähdytys huoltaa Meriauran hallinnoimissa laivoissa ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä ratkaisuja. Aranda-laivassa jäähdytyslaitteistoa on erityisen paljon, sillä laivasta löytyy useampi tutkimuslaboratorio. Tutkittavien näytteiden on tärkeää pysyä halutuissa lämpötiloissa merellä, jolloin laiterikkoihin ei ole varaa. Laitteiden ennakoivaa huoltoa tehdäänkin laivoilla jatkavasti huolto-ohjelman mukaan.

Lassen mukaan merenkulun alalla kohtaa monenlaisia erityisiä haasteita. Hän nostaa esiin erityisesti kriittisten komponenttien rikkoutumisen ja yllättävät ongelmat, joita voi ilmetä kaukana satamasta. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii osaamista ja joustavuutta.

MV-Jäähdytyksen luotettavuus, nopea reagointi ja huoltopalveluiden saatavuus ympäri vuorokauden kerää kiitosta. Merenkulussa tekniset ongelmat voivat syntyä milloin tahansa, ja tässä MV-Jäähdytyksen joustava ja nopea palvelu on osoittautunut arvokkaaksi. MV-Jäähdytys omalta osaltaan varmistaa, että Meriauran alukset ovat aina parhaassa mahdollisessa kunnossa ja valmiita liikenteeseen.

”MV-jäähdytys ei ainoastaan tarjoa luotettavia jäähdytysratkaisuja, vaan he ovat palveluissaan nopeita. Laiva ei välttämättä ole satamassa kuin enimmillään 8 tuntia kerrallaan. Seuraava lasti odottaa jo seuraavassa satamassa, eikä huolto saa tällöin viivästyä”, Lasse korostaa. 

MV-Jäähdytyksen huolto palvelee ripeästi vuorokauden ympäri.